Σχολείο Μαθηματικών

Αρχική » Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

Advertisements

Αυτές είναι οι ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν στην Εκπ/κή Μονάδα αρμοδιότητάς μας (ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας) Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) οι παρακάτω ειδικότητες :

1) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
2) Κομμωτικής Τέχνης
3) Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
4) Βοηθών Φαρμακείου
5) Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
6) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που:
α) είναι κάτοχοι ενδεικτικού τουλάχιστον Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1994-2001.
Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή το σύστημα που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.
Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας:
 Ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί 2 σχολικά έτη (4εξάμηνα)
 Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη με το ποσό των 17,12 ευρώ την ημέρα
Στους μαθητές που έχουν τις προϋποθέσεις καταβάλλεται:
 Επίδομα Σίτισης μέχρι το ποσό των 6,30 ευρώ την ημέρα
 Επίδομα Στέγασης μέχρι το ποσό των 120 ευρώ το μήνα
 Οι μαθητές δικαιούνται αναβολή στράτευσης

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καρδίτσας από 12/6/2017 μέχρι 31/8/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08:00 έως 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΠΑ.Σ. Καρδίτσας (Ταχ. Δ/νση : Τρικάλων 226 ΤΗΛ: 24410 71560 – FAX: 24410 71563)

Πηγή: karditsapress

Τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, τετραετής.

Το Επαγγελματικό Λύκειο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
 • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
 • Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
 • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
 • Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. με ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε σε όλα τα τμήματα εκτός των Πανεπιστημίων μέσω της Ομάδας Α είτε σε όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, μέσω της Ομάδας Β.
 • Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Στην Α΄Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄τάξη μπορούν να εγγράφονται στην Β΄τάξη του ΕΠΑ.Λ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ προαγόμενοι στην Β΄τάξη μπορούν να εγγράφονται στη Β΄τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τα ΕΠΑ.Λ, δημόσια και ιδιωτικά, θα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιεχόμενο Σπουδών ΕΠΑ.Λ

Η Β΄τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.

Η Γ΄τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.

Σε γενικές γραμμές η δομή και το περιεχόμενο σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου κινείται από τάξη σε τάξη από το γενικό προς το ειδικό:

 • Η Β’ Τάξη παρέχει και πάλι μεγάλο αριθμό ωρών γενικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τα μαθήματα των εννέα τομέων που θα προκύψουν από τους τρεις κύκλους σπουδών της Α’ Τάξης.
 • Στη Γ’ Τάξη η έμφαση δίνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς οι περισσότερες ώρες θα καλύπτονται από ταμαθήματα των ειδικοτήτων που θα προκύψουν από τους τομείς της Β’ Τάξης. Παράλληλα θα διδάσκονται καιμαθήματα γενικής παιδείας, κάποια από τα οποία θα είναι τα ίδια με αυτά του Γενικού Λυκείου και θα εξετάζονται, σε εθνικό επίπεδο, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα αναλυτικά προγράμματα όλων των τάξεων του ΕΠΑ.Λ περιλαμβάνουν :

α)  σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και

β)  διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με τον σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και θέματα. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό ξοπλισμό για την υλοποίησή του.

Τίτλοι Σπουδών – Επαγγ. Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

Το Απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου είναι καθ’ όλα ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα :

α)  να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β)  να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα ΕΠΑ.Λ.

γ)  να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του ν. 2640/1998 με τα πτυχία των ΕΠΑ.Λ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι απόφοιτου του Επαγγελματικού Λυκείου λαμβάνουν Πτυχίο επιπέδου 3, (της περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992, ΦΕΚ 18 Α΄) που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Α’ Τάξη – Κύκλοι ΕΠΑ.Λ

Από το 2013 ξεκινά η λειτουργία του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου με την εφαρμογή του στην Α΄Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Η αναδιάρθρωση του Επαγγελματικού Λυκείου θα εφαρμοστεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί κατά τη σχολική χρονιά 2015-16, οπότε και θα αποφοιτήσουν οι μαθητές που θα φοιτήσουν κατά την περίοδο 2013-14 στην Α’ Τάξη.

Στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.

Οι μαθητές της Α’ τάξης θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα μαθήματα μιας από τις τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού (Αντικαθιστούν τους Κύκλους Επιλογής του απερχόμενου Επαγγελματικού Λυκείου) που είναι διαθέσιμοι στην Α’ Τάξη και οδηγούν στους τομείς και τις ειδικότητες της Β’ και της Γ’ Τάξης του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου τα επόμενα χρόνια.

Στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές κατανέμονται ως εξής:

·  22 ώρες σε 10 μαθήματα Γενικής Παιδείας και

·  13 ώρες σε 4 έως 6 μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

Β’ Τάξη – Τομείς ΕΠΑ.Λ

Στη Β΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄Κύκλου ΤΕΕ (άρθρο 2 ν. 2640/1998).

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β’ Τάξη κατά τη σχολική χρονιά 2013-14 και στη Γ’ Τάξη κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2014-15, θα είναι και οι τελευταίοι που θα φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ. με τη μορφή που είχαν από το 2006. Όλοι όσοι εγγραφούν στην Α’ Τάξη από τη σχολική χρονιά 2013-14 και μεταγενέστερα, θα φοιτήσουν στο αναδιαρθρωμένο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο.

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη του (τωρινού) Επαγγελματικού Λυκείου που θα φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2013-14, υποχρεούνται να δηλώσουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, από τις 11 μέχρι το πολύ τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχολικού έτους.

Επίσης, με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές υποχρεούνται να δηλώνουν το μάθημα επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το πολύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όπως θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχολικού έτους.

Η Β΄τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.

Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄τάξη του ΕΠΑ.Λ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.

Οι μαθητές της Β΄Τάξης παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών.

Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του τεχνολογικού κύκλου είναι:

 • Μηχανολογίας
 • Οχημάτων
 • Ηλεκτρολογίας
 • Ηλεκτρονικής
 • Δομικών Έργων
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του κύκλου υπηρεσιών είναι:

 • Πληροφορικής
 • Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του Ναυτικού Κύκλου είναι:

 • Ναυτικού Πλοιάρχων
 • Ναυτικού Μηχανικών

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τομέα στην Β΄ ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

Σε περίπτωση όπου σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑ.Λ. δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τομέα, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας στην οποία θα λειτουργήσει ο τομέας είναι πρωτίστως η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική εξυπηρέτηση των μαθητών.

Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Στη B΄τάξη, οι μαθητές του κάθε κύκλου θα επιλέξουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν.

O τεχνολογικός κύκλος περιλαμβάνει έξι τομείς:

 • Mηχανολογίας
 • Οχημάτων
 • Hλεκτρολογίας
 • Hλεκτρονικής
 • Δομικών Έργων
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών

O κύκλος υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερις τομείς:

 • Πληροφορικής
 • Oικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Yγείας και Πρόνοιας
 • Γεωπονίας, Tροφίμων και Περιβάλλοντος

Ο Ναυτικός Κύκλος περιλαμβάνει δύο τομείς:

Όσοι μαθητές στην A΄τάξη των EΠA.Λ επιλέξουν το Ναυτικό Κύκλο, στη B΄τάξη θα συνεχίσουν σε πιο εξειδικευμένες γνώσεις του κύκλου.

 • Ναυτικός Πλοιάρχων
 • Ναυτικός Μηχανικών

Oυσιαστικά οι τομείς μειώνονται σε 12 από τους 13 που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των TEE.

 

Γ’ Τάξη – Τομείς – Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ

Η Γ΄τάξη του (τωρινού) Επαγγελματικού Λυκείου, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο, χωρίζεται σε ειδικότητες. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους τη σχολική χρονιά 2013-14 στη Γ΄τάξηυποχρεούνται να δηλώσουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, από τις 11 μέχρι το πολύ τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε: α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 10 ωρών και β) σε μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Σημείωση: Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα.

Στην Γ΄τάξη των ΕΠΑ.Λ προσφέρονται οι εξής ειδικότητες ανά τομέα:

α)  Τομέας Μηχανολογίας

 • Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

β)  Τομέας Οχημάτων

 • Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

γ)  Τομέας Ηλεκτρολογίας

 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

δ)  Τομέας Ηλεκτρονικής

 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 • Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

ε)  Τομέας Δομικών Έργων

 • Σχεδιαστών Δομικών Έργων

στ)  Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικών Τεχνών

ζ)  Τομέας Πληροφορικής

 • Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ

η)  Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

θ)  Τομέας Υγείας Πρόνοιας

 • Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθών Νοσηλευτών

ι)  Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 • Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
 • Έργα Τοπίου και Περιβάλλον
 • Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία

ια)  Τομέας Ναυτικός Πλοιάρχων

 • Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

ιβ)  Τομέας Ναυτικός Μηχανικών

 • Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Συνολικά υπάρχουν 19 ειδικότητες για τους μαθητές της Γ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ. Κατά συνέπεια στην Γ΄τάξη η έμφαση δίνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς οι περισσότερες ώρες καλύπτονται από τα μαθήματα των ειδικοτήτωνσε συνδυασμό με τα μαθήματα γενικής παιδείας, κάποια από τα οποία είναι τα ίδια με αυτά του Γενικού Λυκείου και εξετάζονται, σε εθνικό επίπεδο, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στην Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8).

Σε περίπτωση όπου σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑ.Λ. δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία ειδικότητας, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας στην οποία θα λειτουργήσει η ειδικότητα είναι πρωτίστως η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική εξυπηρέτηση των μαθητών.

Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα της Γ΄τάξης του ΕΠΑ.Λ εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας:

Α΄ΟΜΑΔΑ

Β΄ΟΜΑΔΑ

Σημείωση: Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.

neo-epaggelmatiko-lykeio

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: