ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Διδακτική μας Προσέγγιση

Η διδασκαλία ξεκινά με τη διεξοδική παρουσίαση και επεξήγηση των νέων εννοιών και τη σύνδεσή τους με τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Παραδείγματα και εφαρμογές αναλύονται στα πλαίσια του μαθήματος με προσοχή και έμφαση στη λεπτομέρεια, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες γνώσεις. Ακολουθεί η παρουσίαση συνδυαστικών θεμάτων και θεμάτων αυξημένης δυσκολίας. Η εμπέδωση των γνώσεων και η εξάσκηση των μαθητών γίνεται μέσα από τις καθημερινές εργασίες που οι μαθητές καλούνται να προετοιμάσουν στο σπίτι. Οι εργασίες διορθώνονται στο επόμενο μάθημα για να διαπιστωθεί αν οι μαθητές έχουν ευχέρεια ή χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στη συγκεκριμένη ενότητα.

Προετοιμάζομαι έγκαιρα

Οι Εξετάσεις είναι ένας αγώνας που απαιτεί έγκαιρη και σωστή προετοιμασία. Όσο νωρίτερα και όσο περισσότερο προπονείται κανείς τόσο αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσει. Η σωστή στρατηγική είναι να τεθούν οι σωστές βάσεις από την αρχή.

Στο Γυμνάσιο και τις πρώτες τάξεις του Λυκείου, η βοήθεια με ιδιαίτερα μαθήματα καλύπτει συνήθως τις περιστασιακές ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Πολύ συχνά όμως, η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα περιορίζεται στο γνωστικό επίπεδο του μαθητή, ο οποίος επαναπαύεται. Εφόσον δεν αξιολογείται με αυστηρά διαγωνίσματα και δε συγκρίνεται με άλλους είναι εύλογο να θεωρεί την προσπάθειά του αρκετή. Πράγματι, η έλλειψη του συναγωνισμού, της σύγκρισης και της αντικειμενικής αξιολόγησης δεν επιτρέπουν στο μαθητή να αναγνωρίσει ο ίδιος τις ελλείψεις του, να αντιληφθεί το επίπεδο των γνώσεών του και να είναι σε εγρήγορση προκειμένου να βελτιώνεται διαρκώς. Του λείπει η εμπειρία της τρίωρης εξέτασης και σε κάθε δυσκολία, αναζητά την άμεση βοήθεια του καθηγητή. Αντίθετα, η συμμετοχή σε ένα ομοιογενές τμήμα, με ένα οργανωμένο και δοκιμασμένο πρόγραμμα, καλλιεργεί την άμιλλα και ωθεί τους μαθητές να δουλεύουν μεθοδικά και συστηματικά στα πλαίσια της ομάδας αναπτύσσοντας δυναμικά τις δικές τους δεξιότητες. Έτσι, επωφελούνται από τις γνώσεις αλλά και από τις απορίες των άλλων, αποκτούν αυτογνωσία και τελικά, αυτοπεποίθηση στις Εξετάσεις.

Τα βιβλία μας

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

Γυμνάσιο 

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα  μαθηματικά, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

main_inside_gymnasio

Είναι γεγονός ότι στο Γυμνάσιο οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.λπ.) και δεν αποδίδουν στα σχολικά μαθήματα την πρέπουσα σημασία. Δηλώνουν την πρόθεσή τους να αχοληθούν σοβαρά με τα σχολικά μαθήματα στο Λύκειο, αντίληψη που ενισχύεται και από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς που έχουν στο Γυμνάσιο.

Αρκετοί μαθητές όμως συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο Λύκειο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς την αφαιρετική και συνθετική σκέψη που απαιτείται στα Μαθηματικά και παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να ελαττώνονται οι αυριανές επιλογές τους.

Α’ Λυκείου

images (4)

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι μαθητές Α’ Λυκείου  βάζουν τις βάσεις για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και υψηλή βαθμολογία στο Λύκειο.

Ο μαθητής που φοιτά στην Α΄ Λυκείου θα αξιολογηθεί με το καινούριο σύστημα εξέτασης.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτεί από τον μαθητή
• υποδομή στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων που τον ενδιαφέρουν
•εξοικείωσή του στις γραπτές εξετάσεις μέσα από μία σειρά προσομοιωτικών διαγωνισμάτων.Στην Α’ Λυκείου διδάσκονται μόνο μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή όλοι οι μαθητές έχουν κοινό εβδομαδιαίο πρόγραμμα  35 ωρών.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄Λυκείου

Με Δελτίο Τύπου (31.01.2015) το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αλλαγές στο Λύκειο που συμπεριλαμβάνουν την τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων καθώς και αλλαγές στον τρόπο προαγωγής στη Β’ Λυκείου.

Σε ότι ακολουθεί καταγράφουμε το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για την Α’ Λυκείου, ενώ για την προαγωγή στην επόμενη τάξη σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας θα απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5/20 (όπως ίσχυε και παλαιότερα).

Η Α΄Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην Α’ Λυκείου υπάρχουν τρία βασικά ενιαία μαθήματα:

  • η «Ελληνική Γλώσσα», που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,
  • το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες», που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,
  • τα «Μαθηματικά», που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Ερευνητική Εργασία (project)* 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Ξένη Γλώσσα 3
Φυσική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2
Μάθημα Επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία 2
Σύνολο Ωρών 35

* Η ερευνητική εργασία είναι ομαδική, γίνεται ανά τετράμηνο, αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός θα προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπόλοιπων μαθημάτων. Το θέμα της εργασίας θα αντλείται από τις θεματικές ενότητες: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη & Πολιτισμός, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ή θα συνδυάζει κάποιες από αυτές.

Βασική επιδίωξη είναι να ενισχυθεί το πνεύμα ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και να καλλιεργηθεί μέσα από τη διαδικασία αυτή η δεξιότητα αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών από διάφορες πηγές – με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου.

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Β΄Λυκείου

Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.

γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με θέματα που ορίζονται και διορθώνονται από τους οικείους διδάσκοντες.

Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός βαθμός προαγωγής προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» και στη «Φυσική Αγωγή» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Ο Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α’ Τάξη Ημερησίου και Α’ και Β’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.

Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Η Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 δεν θα λειτουργεί για την άντληση θεμάτων των εξετάσεων. Μπορεί να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

B’ Λυκείου

Οι μαθητές Β’ Λυκείου στοχεύουν στην έγκυρη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο μαθητής που φοιτά στην Β΄Λυκείου θα αξιολογηθεί με το καινούριο σύστημα εξέτασης.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτεί από τον μαθητή

  • υποδομή στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων που τον ενδιαφέρουν
  • άνεση στη γραπτή εξέταση μέσα από πολλαπλές και διαβαθμισμένης δυσκολίας προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

Ομάδες Προσανατολισμού

Στη Β΄ Λυκείου εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας οι μαθητές επιλέγουν ένα γενικό προσανατολισμό σπουδών και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Κριτήριο για τις επιλογές των μαθητών είναι οι κλίσεις τους αλλά και η επιθυμία εισαγωγής σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Διαμορφώνονται έτσι δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, οι οποίες στη Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄Λυκείου

Από τη Β’ Λυκείου, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αποτελούν τις περισσότερες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξειδίκευση μέσα από τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστημής των Η/Υ 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 1
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία (project)* 1

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη) 2
Σύνολο Ωρών
(Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού)
35

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα Ώρες
Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) 3
Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) 2
Σύνολο Ωρών
(Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού)
35

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Γ΄Λυκείου

Στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία & τη Φυσική Αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.

Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s